Etter en ukestart med et par dagers uvær kom båtene i fisket igjen onsdag og opplevde solide resultat ved St. Kilda og reddet uken med 35.700 tonn, melder Norges Sildesalgslag.

Kvantumet var fordelt på 26 fangster der 15 var fra Pelagisk- og nordsjøtrål, mens 11 av fangstene var tatt av kolmuletrål-gruppen.

- Påskeaften var beste dag med 12.000 tonn innmeldt, viser rapporten.

Alle fangster, med unntak av «Sille Marie» og «Cetus» som fisket i norsk sone, er tatt i EU sonen.

Fisker langs kanten

- Det er som normalt for april at det er langs kanten av St. Kilda fisket foregår. Fiskerne melder om godt med kolmule i dette område. Med fine værforhold i siste del av uken så har båtene lastet opp på relativ kort tid, skriver sildesalgslaget.

Av årets kvote på vel 360.000 t er det nå fisket vel 317.000 t. I kolmuletrål gruppen har knappe 30 båter tatt sine kvoter, mens det for pelagisk-, nordsjøtrål så er et par båter ferdig. I denne gruppe driver flere båter med kombinasjonsfiske i norsk sone utover året.

Mel- og olje fabrikkene produserer som normalt. Av ukens kvantum hadde norske fabrikker kjøpt 31.100 t, mens tre fangster med totalt 4.600 t ble solgt til danske fabrikker.

Ettersom flere båter nå er ferdige med kvotene forventer sildelaget et betydelige lavere ukeskvantum fremover. Søndag kveld er det bare en håndfull norske båter på feltet ved St. Kilda.

Øyepål og tobis

Men det er ikke bare kolmule som meldes inn til Sildesalgslaget. Noen båter har fisket øyepål langs «kanten» og to av disse har oppnådd totalt 415 tonn.

- I tillegg har den ene båten fisket 150 hestmakrell på samme tur, framgår det av ukerapporten.

Samtidig er det norske tobisfiske i gang fra og med onsdag 15 april, med en foreløpig kvote erpå 70.000 tonn. De første båtene vil sette kursen for tobisfeltet tidlig og Sildesalgslaget forventer at flere båter vil delta fra starten av. I fjor meldte «Sille Marie» inn første tobisfangst 17. april.