Det er klart etter at landbruks- og matminister Sylvi Listhaug onsdag avviste Mattilsynets eget forslag, om å legge ned på Sortland og Kautokeino, og flytte hele regionledelsen til Tromsø.

Selv om det vil være klare infrastrukturfordeler og trolig noe lettere å rekruttere kvalifisert personell til Tromsø enn til Sortland, konkluderte regjeringen med at det ikke er tilstrekkelig tungtveiende argumenter til å forlate begge de tidligere kontorstedene for regionkontor i Nord-Norge, sa Listhaug da hun onsdag redegjorde for avgjørelsen. Hun la også vekte på at kontoret på Sortland er velfungerende, og at man unngår å legge hovedkontoret til det største byområdet i landsdelen.

Kautokeino ble vurdert som uaktuelt, ut fra de fastsatte kriteriene for lokalisering, heter det i orienteringa fra departementet.