Mens administrasjonen i Vardø kommune ville bruke seks millioner kroner på sjøvannbasert varmepumpe, satser politikerne mer på næring.

– Nærvarmeanlegget er så langt opp og fram i tid, og vi ønsker å ta den investeringen via låneopptak. Hvis vi skal bruke alt det etatene sparer på sånne ting, da kommer vi ikke videre, sier Tonny Nilsen (Ap) til avisa Finnmarken.

Av overskuddet på 9,3 millioner kroner i 2015 går nå 2,7 millioner kroner til næringsfondet som blant annet fiskerne i kommunen kan låne fra.

– Vi har spart og spart og spart, og nå vil vi ha litt mer vekst. Vi vil satse på næring, men da må vi finne penger først. Vi må bruke penger for å få litt vekst, sier Nilsen til avisen.