Selv et halvt år etter har Statens Havarikommisjon for Transport ennå ikke kommet med sin endelige rapport.

Dette er Kystfiskarlagets brev til kommisjonen:

Viser til informasjon om ulykken på Breivikfjorden 8. mai 2020, som forefinnes på link https://havarikommisjonen.no/Sjofart/Undersokelser/20-448

Havarikommisjonen skriver følgende på sine nettsider:

«Undersøkelse av sjøulykke i Breivikfjorden, Hasvik kommune, Troms og Finnmark

8. mai 2020 forliste sjarken Sørbris LM8515 med en person ombord under innhaling av en garnlenke i Breivikfjorden. Fiskeren hjemmehørende i Sørreisa kommune ble senere samme kveld lokalisert og hentet opp av sjøen ca. 1 n mil fra land. Fiskeren ble kort tid senere erklært omkommet.

Sørbris var etter avtale med et annet og noe større fartøy ute for å trekke en garnlenke tilhørende dette fartøyet.

Havarikommisjonen undersøker forholdene rundt forliset. Undersøkelsen vil bl.a. omfatte en vurdering av værforholdene, lasting og driftsform, fartøyets egnethet for det aktuelle fisket, og regelverket som omfatter fartøygruppen.

Sist oppdatert: 20.05.2020»

Vi noterer oss at saken er sist oppdatert for 6 mnd siden – 12 dager etter ulykken.

I den anledningen har vi noen spørsmål vi ber om snarlig svar på:

1. Hvilke undersøkelser har havarikommisjonen gjort i denne saken for å motvirke tilsvarende ulykker i framtiden?

2. Hvilke undersøkelser vil havarikommisjonen gjøre i denne saken for å motvirke tilsvarende saker i framtiden?

3. Havarikommisjonen er kjent med at ulykken skjedde under trekking av bruk. Dette fisket foregikk på Breivikfjorden som omtales som «lille lofoten» på grunn av fangstvolumet på dette området. Dette fartøyet ligger etter hva vi er kjent med fremdeles på bunnen på Breivikfjorden, og garnlenka som fartøyet skulle trekke står der fremdeles. Ser ikke havarikommisjonen at et slik fartøy midt i fiskefeltet på Breivikfjorden vil være et betydelig risikomoment for de fartøy som fisker i området, enten de er kjent med posisjonen eller ikke?

4. Hvilke vurderinger er gjort i forhold til heving av fartøyet for å begrense risiko for andre fartøy, og unngå havari som følgeskade av dette havariet?

Vi vil avslutte med at vi fra Norges Kystfiskarlag sin side er svært skuffet over at det tilsynelatende har skjedd lite i denne saken, og vi ber om at det her og nå settes fokus på å unngå følgeskader, gjennom sikring av bruk og heving av fartøy, som må være gjennomført innen sesongen tar til i begynnelsen av mars 2021. Plassering av fartøy og spøkelsesfiskende garn tilknyttet dette vil utgjøre en betydelig havaririsiko for mindre fartøy som måtte hekte seg fast i dette.