- Denne regjeringen gikk på valg med løfte om forenkling. Stikk i strid med valgløftene blir det altså mer byråkrati for de som fisker sild, sei og makrell. Når fjordlinjeunntakene videreføres i 2015 med noen justeringer i lengdegrenser, klarer heller ikke denne regjeringen å ta innover seg merbyråkratiseringen, sier Berntsen i en pressemelding.

- Videreføring av urettferdighet

Fiskarlaget Nord og rådgivende utvalg for stor kyst (Sildelaget Nord) har hele tiden vært klar på at fjordlinjene er urettferdig for de som har fisket på sine tradisjonelle områder. Nettopp fordi de fratas sine hevdvunne muligheter. En videreføring av fjordlinjene er en videreføring av urettferdigheten.

- Vi synes situasjonen er uholdbart og kommer til å ha et møte i Arbeidsutvalget for å diskutere vårt neste skritt.