- Oppstart for første periode ble utsatt en uke fra 25. mai på grunn av en internasjonal militærøvelse. Militærøvelsen er nå utsatt til neste år på grunn av korona-situasjonen. Fiskeridirektoratet har på denne bakgrunn vurdert om oppstart for første periode burde framskyndes en uke, men har i samråd med næringen besluttet at direktefisket starter 1. juni som fastsatt. Tilbakemeldingene fra næringen var i hovedsak at man ønsket å ta hensyn til de planer som er lagt, skriver Fiskeridirektoratet.

Siste periode 3. august

Fisket vil som i tidligere år bli delt inn i to perioder. Andre periode starter mandag 3. august og fartøy kan delta i begge perioder.

Fiskeridirektoratet framholder at det ikke er nødvendig å melde seg på for å delta i blåkveitefisket.

I år er det avsatt 4 700 tonn til direktefiske etter blåkveite i første periode, og 3 100 tonn i andre periode. I tillegg er det avsatt 278 tonn til bifangst når direktefiske ikke er tillatt.