Kransvik og Atløy Fisk swapper båter med millioner i mellomlegg