Liv Holmefjord gir Havforskningsinstituttet ros for høy faglig kvalitet og relevans i en rapport om risikovurdering av norsk fiskeoppdrett som instituttet offentliggjorde før helga.

– Havforskningsinstituttet har levert den beste risikovurderingen for fiskeoppdrett så langt, og den blir et godt utgangspunkt når vi nå iverksetter direktoratets tilsynssatsing for akvakultur, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord til direktoratets nettsider.

Fiskeridirektoratet har i år fått en tilleggsbevilgning på 10 millioner kroner øremerket tilsyn med oppdrettsnæringen, og Havforskningsinstituttets rapport vil danne et solid fundament for den kommende storsatsingen.

– Vi er helt avhengig av å kunne legge solide faglige vurderinger til grunn når vi nå oppgraderer risikobasert tilsyn av akvakulturvirksomheten, sier fiskeridirektøren.