Daniel A. Øien

I en fiskerinæring som sliter med rekruttering er det få steder som ser en så kraftig satsing fra unge, skriver Avisa Nordland i en leder.

Av 20 yrkesfiskere på Helligvær har seks unge fiskere alle klart å skaffe seg egen båt - men ikke alle har kvote. Kvoter som nå kan koste opp mot millionen gjør det stadig vanskeligere å bli fisker.

Struktureringspolitikken som ble innført i 2003 under tidligere fikseriminister Svein Ludvigsen (H), og forlenget i 2007 av Helga Pedersen (Ap), har ført til flytting av fiskerettiigheter sørover og konsentrering av arbeidsplasser på et fåtall steder. Tall fra Fiskeridirektoratet viser en nedgang i Fiskermanntallet med tre prosent fra 2009 til 2010. Dette har konsekvenser for lokalsamfunn for hele kysten.

De optimistiske unge fiskerne i Helligvær representerer derfor et positivt unntakstilfelle - som satser på fiske på tross av gjeldende politikk.