– Det er klart uheldig, jeg mener retten skal ta stilling til hvilke rettigheter og plikter vi har, uten å ta politiske hensyn, sier Østgård til Klassekampen på rettens første dag etter Høyesterett i går startet behandlingen av snøkrabbe-saken.

Holder Svalbardtraktaten utenfor

Snøkrabbe-saken går inn i en strid mellom Norge og EU og handler om hvem som har rett til å fiske etter snøkrabbe i havområdene ved Svalbard.

Men i forkant av forhandlingene har Høyesterett varslet at storkammeret ikke vil ta stilling til spørsmålet om hvordan Svalbardtraktaten skal forstås.

I stedet for å prøve Svalbardtraktaten vil retten først ta stilling til om snøkrabben er en såkalt sedentær art, et bunndyr, eller en fiskeressurs.

Storkammeret vil også vurdere om fangsten var straffbar uavhengig av Svalbardtraktaten, noe staten mener.

Tre dager

Høyesterett har satt av tre dager til å behandle saken om det var rett av Hålogaland lagmannsretts å dømme en russisk skipper og det latviske rederiet SIA North Star Ltd. for tyvfiske av snøkrabbe i fiskevernsonen ved Svalbard.

Retten skal avgjøre hvem som har rett til å fiske etter snøkrabbe i havområdene ved Svalbard, et spørsmål som Norge og EU har kranglet om siden 2015.