Tråleren Remøy ble arrestert av russisk kystvakt onsdag 10. mai, som følge av at lisensskjemaet var feil utfylt av Fiskeridirektoratet.

Stort press på mannskapet

- Vi er svært glade for at mannskap og båt nå er på vei til Tromsø. Mannskapet som er om bord har vært under et stort press, og vi er derfor glade for at vi kan ønske dem velkommen hjem, etter åtte uker på sjøen , sier Olav Remøy, styreledr i Remøy Havfiske.

Ni av mannskapet på 17 fikk reise hjem fredag 26. mai, og båten har siden hatt en minimumsbemanning med åtte personer.

Bagatell

Remøy synes det har tatt lang tid før en løsning ble lagt fram.

- Det er skremmende at en så liten sak skal få store konsekvenser og ta så lang tid. I forhold til den bagatellmessige feilen som ble gjort i utgangspunktet, burde denne saken blitt løst umiddelbart. Når båten nå kommer til Tromsø, skal vi losse, bunkre drivstoff, skifte ut resten av mannskapet, og få den ut på fiske igjen så snart som mulig, sier Remøy.

Mange har bidratt

Tråleren ble satt fri fra arrest etter en iherdig innsats fra flere, og ikke minst det norske Utenriksdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

- Det er mange som har hjulpet til for å få en løsning i denne saken, noe vi er svært takknemlige for. Skulle saken blitt løst gjennom det russiske rettssystemet hadde det trolig vært langt fram til en løsning, sier Remøy.

Mannskap og båt er ventet å ankomme Tromsø lørdag.

Selv om båten er fri fra arrest, er saken fortsatt til behandling i det russiske rettssystemet.