Den andre konferansen om forvaltning av verdiene i kystsonen ble holdt i Svolvær 7. og 8. april med stor deltakelse.

Møteplass

Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) var hovedarrangør og Forsknings- og utviklingskoordinator Jan-Henrik Sandberg uttaler på nettsiden til Norges Fiskarlag at målet er å skape en arena der forskning, næring og forvaltning kan møtes.

Fire temaer

Konferansen var inndelt i fire hovedtema; bruk og vern, planlegging og forvaltning, samspill mellom ulike brukerinteresser og FoU-behov for framtidig verdiskaping i kystsonen.

- Vi håper å få fram hvordan vi kan få til både bruk og vern i kystsonen, hvordan vi planlegger og hvordan vi kan få til sameksistens mellom ulike interesser i kystsonen, sier Sandberg.