- Fiskeriministeren finner nøyaktig den tida på året da fiskerne har minst tid til å lese slike dokumenter. Det er vanskelig nok å samle folk til møter og forfatte et høringssvar ellers i året, men under vinterfisket er det komplett umulig, sier Bensvik til Kyst og Fjord.

Bensvik mener å se en klar tendens i Nærings- og fiskeridepartementet, til å gjøre det motsatte av å legge forholdene praktisk til rette for de som henter inntekta på fiskebankene.

- Vi ser det samme i disse dager; departementet legger fram neste års reguleringer for lodde, hestmakrell og snabeluer nå, men venter til siste liten med å fortelle om torske- og sildereguleringer, de to artene som aller viktigst, og som skal først opp, så snart nyttårsrakettene er sluknet. Vi fiskere skal altså ha minst mulig tid til å planlegge fisket, ansette folk og finne den beste måten å legget løpet på, der vi skal hente det meste av inntekta. Hvem på land finner seg i noe slikt, spør han.