Det melder Nærings- og Fiskeridepartementet. - Det er stort engasjement rundt sportsfiske etter makrellstørje, og nå vil vi bruke dette engasjementet til å få mer kunnskap om makrellstørjen i norske farvann. Jeg håper de fire fiskelagene lykkes og får stor glede av fisket, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik. Etter loddtrekning er det nå klart at fire fiskelag har fått lov til å drive et begrenset sportsfiske, der de får merke og slippe ut fisken: Robert Martinsen – Team Shimano, Enrico Wyrwa, Morten Ruud og Team Atlantic og Team West Coast. Det er totalt satt av ett tonn til dette i 2019. Merker festes på størjen og når fisken fiskes på nytt, kan informasjonen leses av. Sportsfiskerne vil få opplæring ved Havforskningsinstituttet før fisket tar til. Det åpnes ikke opp for et vanlig sports- og rekreasjonsfiske og det forutsettes at fiskelagene har fått nødvendig godkjenning og opplæring. - Særlig i Japan og det asiatiske markedet er makrellstørja veldig etterspurt. Det merket jeg da jeg nylig var i Tokyo. Tunfiskauksjonen på verdens største fiskemarked var virkelig verdt å få med seg, og japanerne er veldig interessert i tunfisken vår, sier fiskeriministeren. Åtte båter får delta i fisket i år - Vi har åpnet for at hele at hele åtte båter kan delta i makrellstørjefisket i 2019. Det er veldig gode nyheter for et fiske som historisk har vært veldig stort i Norge, sier fiskeriministeren. To av båtene er fra Sogn og Fjordane, én fra Østfold, fire fra Møre og Romsdal og én fra Hordaland. 24 båter hadde meldt seg, og avgjørelsen ble tatt ved loddtrekning. Sogn og Fjordane Rosøy (S)– 6 tonn Vibeke Helene G 45 tonn Møre og Romsdal Kardinal SM 6 tonn Orholm SM 6 tonn Tojako AV 45 tonn Orfjord AV 45 tonn Østfold Ann Sofie H 6 tonn Hordaland Brennholm BN 52 tonn Den norske fangstsesongen for ringnot er 25. juni-15. november, mens det åpnes for linefiske for fartøy under 24 meter fra 13.mai og ut året. For linefartøy over 24 meter videreføres fangstsesong fra 1. august til 31. januar. Det åpnes opp for et sports og rekreasjonfiske med formålet tag and release fra 13. mai til 31. desember. Fakta om makrellstørje- havets Ferrari Makrellstørje er den største tunfiskarten. Den kan veie over 700 kilo, bli tre meter lang og holde en toppfart på 70 km/timen. Den regnes som den dyreste fisken i verden. De fineste delene kan koste opp mot 1300 kroner kiloen. Den er særlig ettertraktet i Asia. Den norske kvoten kan ved riktig håndtering av råstoffet ha en potensiell førstehåndsverdi på opp mot 80 millioner kroner. Kvota for makrellstørje blir tredoblet til 300 tonn i 2020, som er et resultat av år med forhandlinger for høyere norsk kvote i ICCAT.Det melder Nærings- og Fiskeridepartementet.- Det er stort engasjement rundt sportsfiske etter makrellstørje, og nå vil vi bruke dette engasjementet til å få mer kunnskap om makrellstørjen i norske farvann. Jeg håper de fire fiskelagene lykkes og får stor glede av fisket, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik. Etter loddtrekning er det nå klart at fire fiskelag har fått lov til å drive et begrenset sportsfiske, der de får merke og slippe ut fisken: Robert Martinsen – Team Shimano, Enrico Wyrwa, Morten Ruud og Team Atlantic og Team West Coast. Det er totalt satt av ett tonn til dette i 2019. Merker festes på størjen og når fisken fiskes på nytt, kan informasjonen leses av. Sportsfiskerne vil få opplæring ved Havforskningsinstituttet før fisket tar til. Det åpnes ikke opp for et vanlig sports- og rekreasjonsfiske og det forutsettes at fiskelagene har fått nødvendig godkjenning og opplæring. - Særlig i Japan og det asiatiske markedet er makrellstørja veldig etterspurt. Det merket jeg da jeg nylig var i Tokyo. Tunfiskauksjonen på verdens største fiskemarked var virkelig verdt å få med seg, og japanerne er veldig interessert i tunfisken vår, sier fiskeriministeren. Åtte båter får delta i fisket i år - Vi har åpnet for at hele at hele åtte båter kan delta i makrellstørjefisket i 2019. Det er veldig gode nyheter for et fiske som historisk har vært veldig stort i Norge, sier fiskeriministeren. To av båtene er fra Sogn og Fjordane, én fra Østfold, fire fra Møre og Romsdal og én fra Hordaland. 24 båter hadde meldt seg, og avgjørelsen ble tatt ved loddtrekning. Sogn og Fjordane Rosøy (S)– 6 tonn Vibeke Helene G 45 tonn Møre og Romsdal Kardinal SM 6 tonn Orholm SM 6 tonn Tojako AV 45 tonn Orfjord AV 45 tonn Østfold Ann Sofie H 6 tonn Hordaland Brennholm BN 52 tonn Den norske fangstsesongen for ringnot er 25. juni-15. november, mens det åpnes for linefiske for fartøy under 24 meter fra 13.mai og ut året. For linefartøy over 24 meter videreføres fangstsesong fra 1. august til 31. januar. Det åpnes opp for et sports og rekreasjonfiske med formålet tag and release fra 13. mai til 31. desember. Fakta om makrellstørje- havets Ferrari Makrellstørje er den største tunfiskarten. Den kan veie over 700 kilo, bli tre meter lang og holde en toppfart på 70 km/timen. Den regnes som den dyreste fisken i verden. De fineste delene kan koste opp mot 1300 kroner kiloen. Den er særlig ettertraktet i Asia. Den norske kvoten kan ved riktig håndtering av råstoffet ha en potensiell førstehåndsverdi på opp mot 80 millioner kroner. Kvota for makrellstørje blir tredoblet til 300 tonn i 2020, som er et resultat av år med forhandlinger for høyere norsk kvote i ICCAT.- Det er stort engasjement rundt sportsfiske etter makrellstørje, og nå vil vi bruke dette engasjementet til å få mer kunnskap om makrellstørjen i norske farvann. Jeg håper de fire fiskelagene lykkes og får stor glede av fisket, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik. Etter loddtrekning er det nå klart at fire fiskelag har fått lov til å drive et begrenset sportsfiske, der de får merke og slippe ut fisken: Robert Martinsen – Team Shimano, Enrico Wyrwa, Morten Ruud og Team Atlantic og Team West Coast. Det er totalt satt av ett tonn til dette i 2019. Merker festes på størjen og når fisken fiskes på nytt, kan informasjonen leses av. Sportsfiskerne vil få opplæring ved Havforskningsinstituttet før fisket tar til. Det åpnes ikke opp for et vanlig sports- og rekreasjonsfiske og det forutsettes at fiskelagene har fått nødvendig godkjenning og opplæring. - Særlig i Japan og det asiatiske markedet er makrellstørja veldig etterspurt. Det merket jeg da jeg nylig var i Tokyo. Tunfiskauksjonen på verdens største fiskemarked var virkelig verdt å få med seg, og japanerne er veldig interessert i tunfisken vår, sier fiskeriministeren. Åtte båter får delta i fisket i år - Vi har åpnet for at hele at hele åtte båter kan delta i makrellstørjefisket i 2019. Det er veldig gode nyheter for et fiske som historisk har vært veldig stort i Norge, sier fiskeriministeren. To av båtene er fra Sogn og Fjordane, én fra Østfold, fire fra Møre og Romsdal og én fra Hordaland. 24 båter hadde meldt seg, og avgjørelsen ble tatt ved loddtrekning. Sogn og Fjordane Rosøy (S)– 6 tonn Vibeke Helene G 45 tonn Møre og Romsdal Kardinal SM 6 tonn Orholm SM 6 tonn Tojako AV 45 tonn Orfjord AV 45 tonn Østfold Ann Sofie H 6 tonn Hordaland Brennholm BN 52 tonn Den norske fangstsesongen for ringnot er 25. juni-15. november, mens det åpnes for linefiske for fartøy under 24 meter fra 13.mai og ut året. For linefartøy over 24 meter videreføres fangstsesong fra 1. august til 31. januar. Det åpnes opp for et sports og rekreasjonfiske med formålet tag and release fra 13. mai til 31. desember. Fakta om makrellstørje- havets Ferrari Makrellstørje er den største tunfiskarten. Den kan veie over 700 kilo, bli tre meter lang og holde en toppfart på 70 km/timen. Den regnes som den dyreste fisken i verden. De fineste delene kan koste opp mot 1300 kroner kiloen. Den er særlig ettertraktet i Asia. Den norske kvoten kan ved riktig håndtering av råstoffet ha en potensiell førstehåndsverdi på opp mot 80 millioner kroner. Kvota for makrellstørje blir tredoblet til 300 tonn i 2020, som er et resultat av år med forhandlinger for høyere norsk kvote i ICCAT.
Det melder Nærings- og Fiskeridepartementet.
- Det er stort engasjement rundt sportsfiske etter makrellstørje, og nå vil vi bruke dette engasjementet til å få mer kunnskap om makrellstørjen i norske farvann. Jeg håper de fire fiskelagene lykkes og får stor glede av fisket, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik. Etter loddtrekning er det nå klart at fire fiskelag har fått lov til å drive et begrenset sportsfiske, der de får merke og slippe ut fisken: Robert Martinsen – Team Shimano, Enrico Wyrwa, Morten Ruud og Team Atlantic og Team West Coast. Det er totalt satt av ett tonn til dette i 2019. Merker festes på størjen og når fisken fiskes på nytt, kan informasjonen leses av. Sportsfiskerne vil få opplæring ved Havforskningsinstituttet før fisket tar til. Det åpnes ikke opp for et vanlig sports- og rekreasjonsfiske og det forutsettes at fiskelagene har fått nødvendig godkjenning og opplæring. - Særlig i Japan og det asiatiske markedet er makrellstørja veldig etterspurt. Det merket jeg da jeg nylig var i Tokyo. Tunfiskauksjonen på verdens største fiskemarked var virkelig verdt å få med seg, og japanerne er veldig interessert i tunfisken vår, sier fiskeriministeren. Åtte båter får delta i fisket i år - Vi har åpnet for at hele at hele åtte båter kan delta i makrellstørjefisket i 2019. Det er veldig gode nyheter for et fiske som historisk har vært veldig stort i Norge, sier fiskeriministeren. To av båtene er fra Sogn og Fjordane, én fra Østfold, fire fra Møre og Romsdal og én fra Hordaland. 24 båter hadde meldt seg, og avgjørelsen ble tatt ved loddtrekning. Sogn og Fjordane Rosøy (S)– 6 tonn Vibeke Helene G 45 tonn Møre og Romsdal Kardinal SM 6 tonn Orholm SM 6 tonn Tojako AV 45 tonn Orfjord AV 45 tonn Østfold Ann Sofie H 6 tonn Hordaland Brennholm BN 52 tonn Den norske fangstsesongen for ringnot er 25. juni-15. november, mens det åpnes for linefiske for fartøy under 24 meter fra 13.mai og ut året. For linefartøy over 24 meter videreføres fangstsesong fra 1. august til 31. januar. Det åpnes opp for et sports og rekreasjonfiske med formålet tag and release fra 13. mai til 31. desember. Fakta om makrellstørje- havets Ferrari Makrellstørje er den største tunfiskarten. Den kan veie over 700 kilo, bli tre meter lang og holde en toppfart på 70 km/timen. Den regnes som den dyreste fisken i verden. De fineste delene kan koste opp mot 1300 kroner kiloen. Den er særlig ettertraktet i Asia. Den norske kvoten kan ved riktig håndtering av råstoffet ha en potensiell førstehåndsverdi på opp mot 80 millioner kroner. Kvota for makrellstørje blir tredoblet til 300 tonn i 2020, som er et resultat av år med forhandlinger for høyere norsk kvote i ICCAT.- Det er stort engasjement rundt sportsfiske etter makrellstørje, og nå vil vi bruke dette engasjementet til å få mer kunnskap om makrellstørjen i norske farvann. Jeg håper de fire fiskelagene lykkes og får stor glede av fisket, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik. Etter loddtrekning er det nå klart at fire fiskelag har fått lov til å drive et begrenset sportsfiske, der de får merke og slippe ut fisken: Robert Martinsen – Team Shimano, Enrico Wyrwa, Morten Ruud og Team Atlantic og Team West Coast. Det er totalt satt av ett tonn til dette i 2019. Merker festes på størjen og når fisken fiskes på nytt, kan informasjonen leses av. Sportsfiskerne vil få opplæring ved Havforskningsinstituttet før fisket tar til. Det åpnes ikke opp for et vanlig sports- og rekreasjonsfiske og det forutsettes at fiskelagene har fått nødvendig godkjenning og opplæring. - Særlig i Japan og det asiatiske markedet er makrellstørja veldig etterspurt. Det merket jeg da jeg nylig var i Tokyo. Tunfiskauksjonen på verdens største fiskemarked var virkelig verdt å få med seg, og japanerne er veldig interessert i tunfisken vår, sier fiskeriministeren. Åtte båter får delta i fisket i år - Vi har åpnet for at hele at hele åtte båter kan delta i makrellstørjefisket i 2019. Det er veldig gode nyheter for et fiske som historisk har vært veldig stort i Norge, sier fiskeriministeren. To av båtene er fra Sogn og Fjordane, én fra Østfold, fire fra Møre og Romsdal og én fra Hordaland. 24 båter hadde meldt seg, og avgjørelsen ble tatt ved loddtrekning. Sogn og Fjordane Rosøy (S)– 6 tonn Vibeke Helene G 45 tonn Møre og Romsdal Kardinal SM 6 tonn Orholm SM 6 tonn Tojako AV 45 tonn Orfjord AV 45 tonn Østfold Ann Sofie H 6 tonn Hordaland Brennholm BN 52 tonn Den norske fangstsesongen for ringnot er 25. juni-15. november, mens det åpnes for linefiske for fartøy under 24 meter fra 13.mai og ut året. For linefartøy over 24 meter videreføres fangstsesong fra 1. august til 31. januar. Det åpnes opp for et sports og rekreasjonfiske med formålet tag and release fra 13. mai til 31. desember. Fakta om makrellstørje- havets Ferrari Makrellstørje er den største tunfiskarten. Den kan veie over 700 kilo, bli tre meter lang og holde en toppfart på 70 km/timen. Den regnes som den dyreste fisken i verden. De fineste delene kan koste opp mot 1300 kroner kiloen. Den er særlig ettertraktet i Asia. Den norske kvoten kan ved riktig håndtering av råstoffet ha en potensiell førstehåndsverdi på opp mot 80 millioner kroner. Kvota for makrellstørje blir tredoblet til 300 tonn i 2020, som er et resultat av år med forhandlinger for høyere norsk kvote i ICCAT.
- Det er stort engasjement rundt sportsfiske etter makrellstørje, og nå vil vi bruke dette engasjementet til å få mer kunnskap om makrellstørjen i norske farvann. Jeg håper de fire fiskelagene lykkes og får stor glede av fisket, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik. Etter loddtrekning er det nå klart at fire fiskelag har fått lov til å drive et begrenset sportsfiske, der de får merke og slippe ut fisken: Robert Martinsen – Team Shimano, Enrico Wyrwa, Morten Ruud og Team Atlantic og Team West Coast. Det er totalt satt av ett tonn til dette i 2019. Merker festes på størjen og når fisken fiskes på nytt, kan informasjonen leses av. Sportsfiskerne vil få opplæring ved Havforskningsinstituttet før fisket tar til. Det åpnes ikke opp for et vanlig sports- og rekreasjonsfiske og det forutsettes at fiskelagene har fått nødvendig godkjenning og opplæring. - Særlig i Japan og det asiatiske markedet er makrellstørja veldig etterspurt. Det merket jeg da jeg nylig var i Tokyo. Tunfiskauksjonen på verdens største fiskemarked var virkelig verdt å få med seg, og japanerne er veldig interessert i tunfisken vår, sier fiskeriministeren. Åtte båter får delta i fisket i år - Vi har åpnet for at hele at hele åtte båter kan delta i makrellstørjefisket i 2019. Det er veldig gode nyheter for et fiske som historisk har vært veldig stort i Norge, sier fiskeriministeren. To av båtene er fra Sogn og Fjordane, én fra Østfold, fire fra Møre og Romsdal og én fra Hordaland. 24 båter hadde meldt seg, og avgjørelsen ble tatt ved loddtrekning. Sogn og Fjordane Rosøy (S)– 6 tonn Vibeke Helene G 45 tonn Møre og Romsdal Kardinal SM 6 tonn Orholm SM 6 tonn Tojako AV 45 tonn Orfjord AV 45 tonn Østfold Ann Sofie H 6 tonn Hordaland Brennholm BN 52 tonn Den norske fangstsesongen for ringnot er 25. juni-15. november, mens det åpnes for linefiske for fartøy under 24 meter fra 13.mai og ut året. For linefartøy over 24 meter videreføres fangstsesong fra 1. august til 31. januar. Det åpnes opp for et sports og rekreasjonfiske med formålet tag and release fra 13. mai til 31. desember. Fakta om makrellstørje- havets Ferrari Makrellstørje er den største tunfiskarten. Den kan veie over 700 kilo, bli tre meter lang og holde en toppfart på 70 km/timen. Den regnes som den dyreste fisken i verden. De fineste delene kan koste opp mot 1300 kroner kiloen. Den er særlig ettertraktet i Asia. Den norske kvoten kan ved riktig håndtering av råstoffet ha en potensiell førstehåndsverdi på opp mot 80 millioner kroner. Kvota for makrellstørje blir tredoblet til 300 tonn i 2020, som er et resultat av år med forhandlinger for høyere norsk kvote i ICCAT.