Fiskeridirektøren sendte fredag morgen ut følgende melding:

«Fiskeridirektøren har besluttet å redusere tillatt fangst innenfor ferskfiskordningen til inntil 10 % på ukebasis for fartøy i lukket og åpen gruppe fra og med mandag 18. desember.»

Meldingen følger opp varselet som kom i månedsskiftet fra direktoratet om at man i samråd med fiskeridepartementet hadde besluttet å la ferskfiskordningen i fisket etter torsk nord for 62°N, med tillatt innblanding på 50 prosent, fortsette til og med uke 50.

Det er besluttet at eventuelt overfiske på ferskfiskordningen skal belastes neste års totalkvote før fordeling mellom gruppene.

Ferskfiskordningen har som målsetting å stimulere til ferske leveranser av torsk til landindustrien i ellers rolige perioder i andre halvår. Ferskfiskordningen skal også stimulere til økt uttak av de andre hvitfisk-artene, blant annet hyse og sei. Dette skal bidra til økt samlet verdiskaping i sjømatnæringen.