Som ventet banket flertallet i kommunestyret i Loppa gjennom sitt «ja» til oppstart av detaljregulering for Frakkfjord akvakulturanlegg. Oppdrettsgiganten Grieg Seafood er dermed et stort steg nærmere realisering av anlegget. SV og Sp stemte imot, og nå varsler Cato Kristiansen i SV oppvask, skriver Altaposten.

Christyiansen sier at han kommer til å levere inn lovlighetskontroll på vedtaket. Han lover å ta dette opp i eget parti, for så og ta det derfra. Jeg tar dette først inn for eget parti, så ser vi hvordan vi gjør dette, sier Kristiansen.

Han hevder videre at flertallet i realiteten har ignorert alle innspill, og at det som ble vedtatt i kommunestyret kun er en blåkopi av Greig Seafoods eget forslag.

– Vedtaket er en blåkopi av Grieg Seafoods eget forslag. Ingen av de mange innspillene som er han.

Kristiansen ser likevel to mulige veier å gå for å få stoppet oppdrett i Frakkfjorden.

– Lovlighetskontrollen og det at man ikke har kommet til enighet med Sametinget rundt innsigelsen deres er det som står i veien nå, sier han til Altaposten.

Kyst og Fjord har i flere runder omtalt denne saken. Les hva dette gjelder HER.