Snarsetfisk AS

på Sortland i kommune med samme navn i Nordland har fått båtene «Balder» og «Sandra» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy med eierendring. «Balder» er en trebåt med fartøylengde på 8,50 meter som ble bygget i 1964. Den har deltakeradgang i fiske etter torsk, sei og hyse nord for 62. breddegrad med konvensjonelle redskap for konvensjonelle fartøy under 28 meter. Båtens fiskerimerke er N-230-SO. «Sandra» er en plastbåt med fartøylengde på 9,44 meter som ble bygget i 1972. Den har deltakeradgang i fiske etter torsk, sei og hyse nord for 62. breddegrad med konvensjonelle redskap for konvensjonelle fartøy under 28 meter. Den har videre kvote i fiske etter norsk vårgytende sild i kystfartøygruppen. Det siste adgangsregulerte fisket båten kan delta i er etter kystmakrell for notfartøy under 13 meter. Båtens fiskerimerke er N-8-BØ. Snarsetfisk AS har nå tre aksjonærer. Kenneth Leite er størst med 36,67%, deretter følger Stefan Skog med 33,33. Begge er oppført på blad B i fiskermanntallet. Snarsetværing AS er den siste aksjonæren. Her finner vi Hjalmar Arthur Olsen og Geir Johnny Olsen som eier hver sin halvpart av det sistnevnte firmaet. Begge er oppført på blad B i fiskermanntallet.

Ingvi Fridtjofsson Krebs

i Kjøllefjord i Lebesby kommune i Troms og Finnmark har fått båten «Ark» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy. Det er en plastbåt med fartøylengde på 9,25 meter som ble bygget i 1984. Den har deltakeradgang i fangst av kongekrabbe i åpen gruppe. Eierskapet er organisert i et enkeltmannsforetak og eieren er oppført på blad B i fiskermanntallet. Båtens fiskerimerke er TF-1-LB.

Hallvardson AS

med postadresse i Tromsø har fått båten «Keipnes» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy med endret driftsgrunnlag. Det er en stålbåt med fartøylengde på 20,88 meter som ble bygget i 1988.

«Keipnes» het tidligere «Lopphav». Foto Fiskebåt

Den har deltakeradgang i fiske etter torsk, sei og hyse nord for 62. breddegrad med konvensjonelle redskap for konvensjonelle fartøy under 28 meter. I dette fisket har den fire ekstra adganger gjennom strukturkvoteordningen for kystflåten. Det er to aksjonærer i selskapet, Senjen Invest AS og Brødrene Karlsen Holding AS. Førstnevnte har en andel på 50,03%, mens det andre selskapet har 49,97%. Senjen Invest AS eies av Rolf Bjørnar Tøllefsen alene. Han er oppført på blad B i fiskermanntallet. Brødrene Karlsen Holding AS har tre aksjonærer. Det er Roar AS, Astrid Marie AS og Ingebjørg AS. De to første eier drøye to femdeler hver av selskapet, mens den siste aksjonæren eier en knapp seksdel. Det er tre aksjonærer i Roar AS. Roar Karlsen eier en tidel, mens Rita Karlsen og Randi Paula Karlsen eier en knapp halvdel hver. Astrid Marie AS har to aksjonærer. Brynjar Andersen og Ingvild Andersen Dahl eier hver sin halvdel. Ingebjørg AS har tre aksjonærer. Det er Herbjørg Karlsen Fagertun, Torstein Karlsen og Hugo Karlsen. De eier en tredel hver. Båtens fiskerimerke er T-80-LK. «Lopphav» og «Hellværing» var båtens navn tidligere.

Nergårdfisk AS

i Hammerfest i kommune med samme navn i Troms og Finnmark har fått båten «Stormfuglen» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy. Det er en aluminiumsbåt med fartøylengde på 14,99 meter som ble bygget i 2015.

I Forsøl i Hammerfest kommune produserer Lerøy fersk fisk.

Den har deltakeradgang i fiske etter torsk, sei og hyse nord for 62. breddegrad med konvensjonelle redskap for konvensjonelle fartøy under 28 meter. I dette fisket har den tre ekstra adganger gjennom strukturkvoteordningen for kystflåten. Den har videre kvote i fangst etter kongekrabbe i lukket gruppe. Det er to aksjonærer i selskapet Ove Nergård (51,25%) og Oddbjørn Norvall Nergård (48,75%). De er begge oppført på blad B i fiskermanntallet. Båtens fiskerimerke er TF-260-H.

Tonje Kristiansen

på Skjånes i Gamvik kommune i Finnmark har fått båten «Nybjørn» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy med nytt driftsgrunnlag. Det er en plastbåt med fartøylengde på 8,25 meter som ble bygget i 1987. Den har nå deltakeradgang i fangst av kongekrabbe i åpen gruppe. Eierskapet er organisert i et enkeltmannsforetak og eieren er oppført på blad B i fiskermanntallet. Båtens fiskerimerke er F-87-G.

Tobias K. Kristoffersen

har meldt flytting fra Vestvågøy kommune i Nordland til Båtsfjord kommune i Troms og Finnmark. Han eier båten «Norpynt» som tidligere hadde fiskerimerke N-134-VV. Den har nå F-48-BD. Det er en plastbåt med fartøylengde på 9,48 meter som ble bygget i 1984. Eierskapet er organisert i selskapet Kristoffersen Kyst AS hvor ovenfornevnte er eneste aksjonær. Han er oppført på blad B i fiskermanntallet.

Geir Johnny Sollie

i Havøysund i Måsøy kommune i Troms og Finnmark har fått båten «Jovita» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy.

Havøysund

Det er en plastbåt med fartøylengde på 7,85 meter som ble bygget i 1982. Eierskapet er organisert i et enkeltmannsforetak og eieren er oppført på blad B i fiskermanntallet. Båtens fiskerimerke er F-22-M. Båten var tidligere registrert i Sandøy kommune i Møre og Romsdal.