- De som hevdet at vi burde tatt et brudd og seilt inn i en vintersesong hvor vi skal omsette mer torsk enn noensinne, med en konflikt om minsteprisene – de skjønner åpenbart ikke hvilke konsekvenser det kunne fått, særlig for kystflåten som leverer fersk fisk. Dette er ikke et tema man kan gamble med eller ta sjanser på. Sesongen går fort og da er løpet kjørt med hensyn til torskefisket for mange i kystflåten, sa han.

- Nedgangen i minsteprisen var svært stor, og medførte sterke reaksjoner fra mange fiskere, noe som selvsagt er forståelig. Men jeg var da og er fortsatt helt overbevist om at det var en riktig strategi vi valgte. Og når jeg sier vi, så sto hele styret bak avgjørelsen.