- Dette er enorme mengder, og det er tilløp til kaos. At vi i det hele tatt har kapasitet til dette, skyldes nok den høye lakseprisen, for med høyere pris går lakseeksporten litt ned, og trailere frigjøres til transporter av torsk i stedet, sier administrerende direktør Steinar Eliassen i Troms-selskapet Norfra.

Høyt utbud sender prisen til bunns. På det britiske ferskfiskmarkedet går nå torsken for bare syv kroner. Eliassen kan knapt huske å ha sett noe lavere.

Så langt i år har Norge eksportert vel 24.000 tonn fersk torsk, mot drøyt 13.000 tonn på samme tid i fjor. Lave marginer på saltfisk og rekordstore torskekvoter gjør at eksportørene vil trykke mest mulig ut i ferskmarkedet. Det presser prisen ytterligere nedover. Eliassen tror også at slutten på hengesesongen i Lofoten gjør at mye går ut som fersk akkurat nå, som for et par uker siden havnet på hjell.

Også administrerende direktør Erik Inge Larsen i Ice Fish kaller situasjonen kaotisk. Han peker dessuten på at hele fiskemarkedet roer ned denne uka, i forbindelse med den store sjømatmessa i Brüssel 23.-25. april. – Dette skjer hvert år. Folk sitter på fly, de er ikke tilgjengelig, de er kort sagt ikke i arbeid og de vil ikke uten videre kjøpe masse fisk som skal overlates til mindre rutinerte kolleger som ikke reiser sørover. Dermed går omsetninga ned.

- De vet at prisen går ned, og at det å kjøpe nå før messa fort kan ende med tap.