– Tveterås-rapporten legger til rette for en privatisering av fiskerinæringen, og åpner for at store kvotebaroner skal kunne kjøpe kvotene og ta inntektsgrunnlaget fra de mange her i Nord-Norge som lever av fisken. Blir det slik rapporten vil ha det, snakker vi om en rasering av kystsamfunnene, både i Nord- og i Sør-Norge, sier Nilsen til NRK Nordnytt.

Tror rapporten forkastes

Hun føler seg imidlertid sikker på at den omstridte Tveterås-rapporten blir forkastet etter høringsfristen i april.

– Men det haster å få satt press på dem som tar avgjørelsene. Derfor må lokalpolitikerne sette seg inn i saken å ta ansvar.

100 aksjonister

Rundt 100 hadde funnet fram til Stortorget i Tromsø da aksjonen «Stopp ranet av kysten» ble arrangert. Bak aksjonen sto foruten Aina Nilsen, LO Tromsø, nyetablerte Kystens Tankesmie, Natur og Ungdom, Fagforbundet Tromsø og Kystopprøret Gjenreis Kystnorge.