Det melder Sildesalgslaget på sine nettsider.

– Som vanlig er det Ola H. Grytten, professor økonomisk historie ved Norges Handelshøyskole (NHH), som er ordstyrer for konferansen som skal ta for seg tema om bærekraftig fiskeri, status på våre fiskebestander, utfordringer med havvind for fiskeriene og mange andre tema .

Debatter blir det også på programmet.

Ifølge arrangørerne er det mange viktige spørsmål som må belyses slik at embetsverk og politikere ser det hele bildet og konsekvensene av hva endringer i de maritime rammevilkårene kan føre til for kystfolkets eksistens og fremtid.