Stamsund, Melbu, Klepstad og Skårvågen er de fire kjøpestasjonene som vil holde åpent døgnkontinuerlig.

- Vi har inngått forpliktende avtaler til våre kunder og må bare kjøre på for å få nok råstoff til våre anlegg, sier råstoffsjef Ørjan Nergaard. Fisken skal i første rekke til selskapets filetanlegg.

- Enn prisen?

- Alltid et vanskelig spørsmål å svare generelt på. Men vi betaler konkurransedyktige priser.

Over 600 fartøyer selger i løpet av et år sin fangst til en av selskapets kjøpestasjoner. Årlig kjøper Norway Seafoods opp mot 50 000 tonn med fisk, fra Lofoten i sør nordover hele kysten og østover til Vardø.