Selskapet hadde fram til produksjonsstansen sist uke gått i ett siden oppstarten, til tross for at de har måtte betale skyhøye råstoffpriser. Ifølge nettavisen vol.no kan de takke sine franske eiere for det.

Store råstoffkostnader

– Vi har på lik linje med alle andre fiskeriselskap på landsiden hatt store utgifter for råstoffet gjennom hele vinteren. Da er det viktig å finne kunder og konsepter som er villige til å betale for våre merkostnader, og vi har hele tiden maktet å hente inn våre utgifter i markedene. Det kan vi i stor grad takke våre franske deleiere i Primex International for. De har en unik markedsposisjon i Frankrike, noe som gjør det enklere for oss å regulere produktprisen om råvareprisene øker, sier daglig leder Martin Rasmussen til nettavisen.

Avhengig av andre mottak

Primex er et av verdens mest moderne filétanlegg. Helt siden februar har båndene ved fabrikken så å si gått ubrutt fra klokken fem om morgenen til klokken ti på kvelden. I motsetning til andre filétfabrikker langs kysten, har imidlertid Primex ikke egen mottaksavdeling. Fabrikken er avhengig av tilførsel av fra andre fiskekjøpere, primært Myre Fiskemottak som har påtatt seg oppgaven å være hovedleverandør. I tillegg kjøper Primex inn råvarer fra andre fiskebruk langs kysten, slik at de kan ha en jevnest mulig produksjon gjennom hele året. Nå har det til gjengjeld gått så kraftig i mink med råstoffet, at fabrikken måtte sende ut permitteringsvarsel.