EU-fiskerne har i alle år tømt store mengder fisk på havet, noe Norge, miljøorganisasjonene og andre har reagert sterkt på.

Og det skal de fortsatt få lov til, noe Sveriges landsbygdminister Eskild Erlandsson reagerte så sterkt imot, at han som eneste minister stemte mot i EUs ministerråd natt til onsdag.

Ministerrådet vedtok riktignok forbud mot utkast av fangster. Men etter press fra Spania og andre land, ble det inngått et kompromiss Sverige ikke ville være med på:

Det skal fortsatt være lov å kaste ut inntil 5 prosent av fangstene.

Den norske arbeiderparti-ministeren markerer seg med entusiasme der svenskene fortviler. I sin tid sto Lisbeth Berg-Hansen for øvrig bak den kunstige grasrotorganisasjonen for EU-medlemskap som kalte seg «Kysten inn i EU».

- Jeg er veldig glad for å se at EUs fiskeriministre nå er enige om et forbud mot utkast av fisk. Dette er nok en viktig milepæl i dette arbeidet. Det styrker ytterligere troen på at det endelige resultatet blir et utkastforbud, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.