– Vi bygger for fremtida og skal fortsette å produsere mat og skape arbeidsplasser. Da er vi nødt til å fornye oss, sier driftsdirektør i Nordlaks Produkter, Tomas Tømmerås, i en pressemelding fredag.

Utbyggingen på Børøya på Stokmarknes, hvor Nordlaks har sitt hovedkontor, ble påbegynt i 2018.

Utvidet tomt, kassefabrikk, ny kjøleterminal og nytt vannbehandlingsanlegg var på plass i fase 1.

Styret har nå besluttet å gjenoppta fase 2, som ble lagt på is i forbindelse med innføring av den nye kontantstrømbaserte grunnrenteskatten.

– Vi står ved en korsvei og må enten bygge nytt eller gjøre omfattende vedlikehold for å fornye oss og tilpasse oss fremtidige krav, sier Tømmerås.

Nordlaks skriver at ny filetavdeling blant annet vil gi mulighet til å produsere pre-rigor, som vil si bearbeiding av dagsfersk laks. Fase 2 av utbyggingsprosjektet skulle stått ferdig i 2025, mens det nå er beregnet å være ferdig i 2027.

Her blir det nytt slakteri, filetavdeling og kontorbygg. Foto: Nordlaks/Kolbjørn Hoseth Larssen

– Dette er en investering som har vært utsatt i halvannet år. Nå går vi videre og forholder oss til at alt utenom sjø ikke er grunnrenteskattbelagt og at vanlige skatteregler gjelder, sier Tømmerås.

Detaljene rundt prosjektet, som areal, kostnadsramme og tidsplan, er ikke ferdigstilt.

– Vi er fortsatt i dialog med entreprenører om dette. Det som er besluttet nå, er at vi gjenopptar prosjektet. Alternativet ville på sikt være å slutte å drive og det er ikke et alternativ for oss. Vi skal fortsette å være en samfunnsbygger og matprodusent inn i fremtida, sier Tømmerås.