Naturvernforbundet og Natur og Ungdom tapte saken mot staten, og får ikke medhold i at tillatelsen til gruvedrift med sjødeponi i Førdefjorden er ugyldig.

Miljøorganisasjonene må også betale 1,4 millioner kroner for statens sakskostnader. Det går fram av dommen i Fjordsøksmålet som kom fra Oslo tingrett onsdag ettermiddag.

Opprørende

– Vi er både sinte og skuffede. Denne dommen er en krise for naturens rettsvern i Norge. Staten har tillatt bruk av Førdefjorden som avfallsplass for gruveindustrien, og tingretten har støttet det. I tillegg må vi betale staten saksomkostninger når vi har prøvd å hindre forurensning av en levende fjord. Dette er opprørende – og et hardt slag mot kampen for norsk natur, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet i en pressemelding.

Fikk ikke medhold

Miljøorganisasjonene fikk ikke medhold i at tillatelsene til gruvedrift med dumping av gruveavfall i Førdefjorden bygger på en uriktig forståelse av EØS-rettslige miljøkrav i vannrammedirektivet og mineralavfallsdirektivet. Retten valgte heller ikke å legge vekt på miljøorganisasjonenes anførsel om at det finnes et bedre alternativ til gruvedrift, uten bruk av sjødeponi. De fikk heller ikke medhold i at miljøkonsekvensene vil bli langt mer alvorlige enn det som er forutsatt i tillatelsene.

– Kampen fortsetter

– Denne dommen er helt feil. Fjordsøksmålet har avslørt store svakheter og feil i måten norske myndigheter behandler naturen på. Vi står i en naturkrise, og det er på høy tid at vi stanser ødeleggelsen av den naturen vi er helt avhengige av, sier nyvalgt leder Gytis Blazevicius i Natur og Ungdom. – Mange tusen mennesker og flere organisasjoner har støttet Fjordsøksmålet og gitt penger. Til dem vil jeg si tusen takk – og at dette ikke slutter her. Kampen for Førdefjorden og norske fjorder fortsetter, sier Blazevicius.

– Fortjener videre behandling

Dette er absolutt en sak som fortjener en videre behandling i norske domstoler. Det kan også være aktuelt å ta denne saken videre til EFTA-domstolen, sier Amund Noss, advokat i CMS Kluge, som fører saken for miljøorganisasjonene.