Rekordbåt med rekord-mangler går fortsatt på havet