- Vi satser på å være ferdig utslaktet på torsk i utgangen av februar 2012, sier daglig leder i Tysfjord Marine Holding, Robert Sandsleth til Nord-Salten.

Ikke Lønnsom

Bakgrunnen er at selskapet mener det ikke er lønnsomt med torskeproduksjon.

- Vi klarer ikke å få ned produksjonskostnadene på et nivå slik at det svarer til dagens salgspriser, sier Sandsleth.

Dermed ser de ingen grunn til å fortsette driften.