- Kundene stiller stadig strengere krav til kvalitet og dokumentasjon i hele verdikjeden. Dette gjelder også dokumentasjon på det faglige nivået blant de tilsette om bord i fiskebåtene, skriver Marint Kompetansesenter i en pressemelding.

I dag onsdag blir kursopplegget presentert for medlemsbedriftene på en fagkonferanse i Ålesund.

3. mai starter det første kurset for fabrikksjefer i fiskeflåten. I løpet av et halvt år skal de tilegne seg teoretisk kunnskap, som et tillegg til den praktiske erfaringa de allerede har gjennom jobben sin.

- Dette er nivået over fagbrev, og meninga er å gi deltakerne noen teoriknagger som de kan henge praksisen sin på, sier Terje Molnes i Marint Kompetansesenter.

Nettbasert

Det er Marint kompetansesenter som sammen med næringa har utarbeidet kursopplegget, som er et nettbasert kurs som vil gå over cirka et halvår. Et kurs for trålbaser er også under planlegging.

- Det blir stadig større krav til kvalitet, produktivitet og HMS om bord i våre trålere. Fabrikksjefer, formenn og andre mellomledere om bord er helt sentrale for å oppnå dette. Vi har mange dyktige ledere om bord, men noen av dem trenger mer faglig påfyll. I tillegg er det behov for at dyktige fiskere tar steget opp til mellomlederstillinger, sier Erik Kartevoll i Havfisk.

Kartevoll har leia arbeidsgruppa som har utarbeida kursopplegget. Deltakerne må gjennom sju moduler fordelt på to trinn. I første trinn blir det lagt vekt på kvalitet og hygiene. Etter denne delen har deltakerne det teoretiske grunnlaget for å jobbe som fullbefaren fabrikkarbeider. I den andre delen blir det lagt vekt på arbeidsmiljø (HMS), egenkontroll og ledelse. Etter denne delen har deltakerne det teoretiske grunnlaget for å jobbe som fabrikksjefer.