– For å styrke kvinners muligheter i fiskerinæringen, må det jobbes med holdningsskapende arbeid, både mot seksuell trakassering og kjønnsdiskriminerende atferd. I tillegg må det strukturelle tilpasses slik at det reelt sett er like store muligheter for kvinner som for menn å lykkes, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) i en pressemelding.

Fiskerinæringen har en jobb å gjøre med likestilling, mener regjeringen. Den vil støtte tiltak som skal føre til bedre holdninger og rekruttere flere kvinner.

Potten er på 2 millioner kroner. Det har de siste årene vært flere medieoppslag om dårlig arbeidsmiljø for kvinnelige fiskere.

– Myndighetene og næringen må forene krefter for å styrke rekrutteringen, for det har store ringvirkninger at unge jenter og gutter bosetter seg langs kysten og ser i framtid i fiskerinæringa, fortsetter Skjæran.

Både privatpersoner, bedrifter og organisasjoner kan søke om støtte fra ordningen. Søknadsfristen er 1. november.