- Aker Seafoods overfører eierskapet av trålerne til Aker ASA, mens landanleggene overtas av Frank O. Reite. Dermed slipper man unna kjøpsplikten, sier høyrepolitiker Inger Hope til Vesterålen Online.

En børsmelding sendt ut fredag varsler at Akers eierskap i Aker Seafoods overføres nå fra det Aker-kontrollerte fondet Converto Capital Fund, som eies 99,8 prosent av Aker, direkte til Aker ASA. Samtidig vil en mindre andel av Akers eierandel i Aker Seafoods overføres til fondets investeringsrådgiver Converto Capital Management AS.

- Ved første øyekast ser dette tilforlatelig ut, men vi har signaler om kjøpsplikt i friskt minne. Da ser det annerledes ut. Den børsmeldingen som nå er sendt ut mener jeg er en konsekvens av signalene fra fiskeriministeren om kjøpsplikt der det er sammenfallende eiere på båt og landanlegg, sier Hope til nettstedet.