Seksjonssjef Ton-Ola Rudi ved Fiskeridirektoratet region Finnmark, sier at direktoratet er oppmerksom på at det foregår ulovlig krabbefangst.

Trapper opp

- Vi har registrert ulovligheter på strekningen Hammerfest - Havøysund. Det er også slik at det ikke er tillatt å sette ut teiner både i kvotefrie områder og områder som er kvotebelagt. Vi har eksempler på at krabbe fanget i kvotebelagte områder blir registrert fanget i kvotefritt område, noe som er ulovlig, sier Rudi.

I høst vil flere fartøy foreta inspeksjoner i havområder der det foregår fangst av kongekrabbe, med sikte på å stoppe ulovlig fangst.

Beslag

Kystvaktfartøyet Farm beslagla i går rundt 50 kongekrabbeteiner utenfor kysten av Vest-Finnmark - som er det andre store beslaget på tre uker.

Skipssjef på KV Farm, Einar Andreassen, sier til Kyst og Fjord at det var netto om lag 1000 kilo krabbe i teinene som nettopp er blitt beslaglagt. Fangsten ble levert i Havøysund mens teinene ble satt på land i Vadsø torsdag morgen.

Ble tipset

Med en krabbepris på rundt 100 kroner per kilo utgjør beslaget en verdi på 100.000 kroner. Hvor mye krabbe som var i teinene som ble beslaglagt tidligere i høst vet ikke skipssjefen.

- Det var etter tips vi gikk på feltet og beslaglag teinene. Ingen av dem var merket. Derfor vet vi heller ikke hvem som er eiere. Vi kan selvsagt ligge på feltet og vente på at noen kommer for å ta dem opp, men det er begrenset hvor lenge vi kan vente, sier skipssjef Andreassen.