Fiskerne Barry Olaisen Arne Hansen er rimelig forbauset over at Tromsø kommune i forbindelse med kystsoneplanen kan fortelle at det er lite fisk på en rekke av de fiskegrunnene de har hentet gode fangster de siste årene.

Det gjelder først og fremst fiskefeltene rundt Kifjord, Gåsvær, Risvær, Yttervengsøy og Småvær.

Torsken tilbake med silda

Han medgir at før silda begynte å komme inn, var det lite torsk og annen fisk på disse feltene. Men med sild har det vært en annen verden. Det har vært rike torskefangster fra et stykke ut på høsten til et stykke ut på nyåret når skreinnsiget har overtatt og fiskeriet trekker ut til Søyla og Malangsgrunnen.

- Dårlige kilder

- Kommunen og konsulentene må ha hatt dårlige kilder når de har hentet inn kunnskap, sier Barry Olaisen.

Arne Hansen mener dette indikerer at konsulenter er en yrkesgruppe som trives best innendørs.

- I alle fall har de ikke vært på kaikanten eller ute på havet.

Han påpeker at konsulentene også bør få med seg at på de nevnte grunnene skjer det også et rikt sildefiske når kvalen jager den inn på grunt vann i vikene.

Utsatte høringsfristen

Tromsø kommune snudde imidlertid sist uke og ga befolkningen på yttersida av kommunen lengre høringsfrist om kystsoneplanen.

- Den er utsatt til 24. mars etter ønske fra utviklingslagene i kommunens ytterdistrikt, bekrefter næringsrådgiver Øyvind Rasmussen i Tromsø kommune til Kyst og Fjord.