Det viser analyse av prøver fra anlegget. De viser en lav forekomst av PD-virus, og det er ikke påvist klinisk PD-utbrudd på lokaliteten, opplyser Marine Harvest i en pressemelding.

Alvorlig situasjon

– Dette oppfatter vi helt klart som en alvorlig situasjon. Vi sikter mot å slakte ut fisken så fort som mulig slik at den ikke utgjør noen smittefare for andre oppdrettsanlegg i regionen, sier distriktssjef John B. Falch ved Mattilsynets distriktskontor for Namdal til Trønder-Avisa.

Det står cirka 700.000 laks (3.200 tonn) med en snittvekt på 4,7 kilo på lokaliteten. Fisken på anlegget ble satt ut høsten 2009.

Dødelig

Pankreassykdom eller pancreas disease (PD) opptrer hos atlantisk laks og regnbueørret i oppdrett og er forårsaket av et virus kalt PD-virus eller Salmonid alphavirus (SAV).

Utbrudd kan være langvarige og dødeligheten kan bli svært høy. I etterkant av et utbrudd kan PD gi store økonomiske tap på grunn av dårlig tilvekst og redusert slaktekvalitet.

Det første kliniske tegn på PD er ofte at fisken brått slutter å spise. Det kan gå 2-3 uker før den begynner å dø. Syk fisk står gjerne tett i tett i vannoverflaten mot strømretningen.

PD kan ikke behandles med medikamenter, og det foreligger per i dag ingen godkjent vaksine mot sykdommen.

Kort avstand

Nærmeste oppdrettslokalitet med fisk ligger cirka sju kilometer unna. Dette anlegget tilhører en annen oppdrettsaktør og vil være tømt for fisk i løpet av kort tid.

– Sju kilometer er lite når det gjelder PD. Det er absolutt fare for at sykdommen kan spre seg til nabolokaliteten og også andre lokaliteter i Nærøy og Vikna, sier Falch.

PD har aldri vært påvist i Nord-Trøndelag før, opplyser distriktssjefen.