Prosjektet støttes av Fylkesmannen i Troms, med Fiskarlaget Nord, Remiks og Norsk fiskeriretur som partnere. Bakgrunnen er tallene fra Norsk fiskeriretur, NOFIR, om at det årlig kasseres 12.000 tonn plastbasert fiskeriredskap her i landet.

- Kasserte redskaper som tau, nøter og plastgarn er en ressurs på avveie, og kan føre til problemer for miljø, mennesker og dyr både i havet og på land. Slikt avfall kan også føre til andre kostnader og problemer, for eksempel ved garnrester i propeller, fastsittende bruk, kostnader ved ryddeaksjoner og lignende, sier prosjektleder Bo Eide i Tromsø kommune.

Sorterte tau, nøter og garn kan leveres gratis i en rekke havner i Tromsø og Karlsøy: Brensholmen, Tromvik, Vengsøya og Kvaløyvågen i Tromsø kommune, og ved Reinøy sjømat, og Vannareid servicekai i Karlsøy.