Dermed kan fiskere med fartøy på maksimalt11 metershjemmelslengde fiske mer torsk. Årsaken er at det gjenstår så mye av totalkvoten at direktoratet vurderte situasjonen dithen at man ikke ville ta opp hele kvoten.

For den større flåten, fra 11 til21 metershjemmelslengde økes torskekvoten med 19 prosent. Også her er det snakk om torsk nord for 62º nord.

Dette trår i kraft fra mandag 5. november.

- Vi minner om at fisket på maksimalkvotene kan stoppes på kort varsel, melder Fiskeridirektøren