Hun viser til Kyst og Fjords oppslag og sier at kystfiskarlaget jobber med problemstillingen omkring fargesyn.

Rammer mange

- Kravet om fargesyn er et reelt problem som rammer mange, og med tilbakevirkende kraft.

Norges Kystfiskarlag er opptatt at det må komme en løsning for de som rammes av dette forholdet, og vil fortsette å ta denne problemstilingen opp med ansvarlige myndigheter, sier hun.

Hun sier at dessverre er det noen fiskere som feilaktig er blitt møtt med krav om sjømannslegeattest. Imidlertid stilles det ikke krav om helseattest fra sjømannslege for fiskere som skal ha Fiskeskipper klasse C sertifikat.

I tillegg

Men det stilles krav om legeerklæring om tilfredstillende helse, syn, hørsel og fargesyn.

- I utgangspunktet er dette samme krav som gjelder for bilførere – men der altså fargesyn kommer i tillegg og rammer mange som tidligere har måttet posisjonere seg i nettopp denne fartøystørrelsene fordi de ikke har tilfredsstilt sertifikatkravene for større fartøy, sier Hilde Rødås Johnsen.

I fiske før -99

Ellers er det også viktig å få frem at fiskere som kan dokumentere å ha vært i erversmessig fiske før 01.01 1999, og å ha ført fiskefartøy mellom 10,67 og15 meter innen 1. januar 2012 anses å tilfredsstille kravene til fartstid og utdanning til fiskeskippersertifikat klasse C, og kan få dette utstedt på grunnlag av tidligere praksis – forutsatt at søknad med dokumentasjon fremmes for Sjøfartsdirektoratet innen 1. januar 2013.