Helt siden 1990-tallet har fiskarlaget hatt et tett samarbeid med russiske fiskeriorganisasjoner. Men hovedmålet med russlandsturen dene gangen var deltakelse på konferansen «Fisheries in the Arctic» i Murmansk, hvor leder Kjell Ingebrigtsen er en av innlederne. Konferansen har bred deltagelse også fra russisk side, med blant annet topprepresentasjon av fiskerimyndighetene fra Moskva.

Besøket til Murmansk er et ledd i samarbeidet Norges Fiskarlag har med to fiskeriorganisasjoner i nordvest-Russland. Det skal holdes flere møter og en middag underveis i programmet. Årets aktivitetsplan mellom organisasjonene skal også signeres av lederne for de tre organisasjonene.

Prosjektleder Marit Hiim Haugseth dro allerede søndag for å kunne delta i et arbeidsmøte mandag, samt et nettverksmøte i Norsk-Russisk handelskammer, der hun også deltok med et foredrag på vegne av Fiskarlaget.

Leder Kjell Ingebrigtsen sier han opplever at samarbeidet med russiske kolleger er av stor betydning for både fiskerne og det bilaterale samarbeidet mellom Russland og Norge.

– Vi har et langvarig og tett samarbeid i fiskerisektoren mellom våre to land. Dette har over tid vært et nært samarbeid som vi ser resultater av på flere områder.