Bare kravet om journalføring blir foreløpig ikke håndhevet. Det opplyser seksjonssjef Frank Ove Olsen i Fiskeridirektoratet.

- Merking og atskillelse av fangst gjelder allerede nå, der hensikten er at fangsten skal kunne veies på nytt igjen, dersom det skulle bli nødvendig, inntil den er satt i produksjon, sier Olsen til Kyst og Fjord. Han avviser samtidig at fiskekjøperne i løpet av få minutter er tvunget til å bestemme hvilken anvendelse fangsten skal få, og deretter ikke ha mulighet til å endre beslutninga. – Det skal føres journal før man går for dagen. Og blir det endringer, kan man endre dette via neste dags journalføring. Det er ikke så stivbeint, dette systemet, sier han.

Årsaken til utsettelsen er at en del fiskekjøpere ikke har nødvendig utstyr for å drive den pålagte journalføringa. Da må det utsettes, i samråd med Fiskeridirektoratet.