Det er Kystmagasinet som melder dette.

Nettstedet viser til miljøorganisasjonen Our Fish som reagerer sterkt på tallene. De mener at det har foregått en omfattende dumping av småfisk. Organisasjonen mener at det kan dreie seg om rundt 7500 tonn.

Fiskerne i Storbritannia fikk ifølge nettstedet en ekstrakvote på 5200 tonn på bakgrunn av at all fangst skulle landes, også småfisken.

- Er det mulig å ha en bifangst av undermåls torsk på null prosent når fangst i Nordsjøen i perioden var på 21.596 tonn, spør organisasjonen.

ICES tilrådet en torskekvote på maks 53.058 tonn i 2018. Dette inkluderte en anslått uønsket bifangst på 17.333 tonn.