I 2013 blir det for første gang helårsproduksjon av saltfisk ved Framnes fiskeindustri AS, melder Vesterålen Online.

Normalt er saltfiskproduksjon i Andøy temmelig sesongbasert. Hovedmengden produseres av fisken som kommer på land i vintermånedene. Men nå blir det annerledes. Ved Framnes er både tinetank og greider for produksjon av frossenfisk på plass slik at det blir helårsproduksjon.

- Jangaard har flyttet utstyr og produksjon fra Vevang i Møre og Romsdal og hit til Andenes. Det vil gi flere helårsarbeidsplasser ved Framnes, sier Rolf Røsnes. Når at fisken er tinet, går den til salting. Etter saltingen mates fisken inn i greideren som sorterer fisken etter vekt og sørger for rett mengde salt i eskene som fisken pakkes i. Selv om noe skjer automatisk, må det likevel folk til flere steder i prosessen.

- Det er morsomt at det flyttes arbeidsplasser fra Møre og hit, sier Røsnes. Framnes har frysekapasitet for 600 tonn fisk til produksjonen, melder nettstedet.