Forsker Bridie Allan ved Havforskingsinstituttet gjennfomfører for tiden en studie for å se hvordan egg, larver og yngel blir påvirket av oljeforurenset vann.

I tillegg til å slå fast at forurensingen gir store defekter på larvestadiet, har forskerne kunnet se at oljeforgiftet yngel mister sin naturlige adferd. Både frisk og oljeskadd yngel ble sluppet i en tank med større fisk, med klar forskjell.

- De oppfører seg som di er «overmodige og fulle», og ikke bryr seg om de blir spist. Det er ikke særlig smart for en liten fiskelarve, sier Bridie Allan til NRK.