Andre årsmøter i fiskarlagets fylkeslag, til og med landsmøtet har måttet nøye seg med besøk av statssekretæren. Men når Møre og Romsdal fiskarlag avholder sitt årsmøte i Ålesund torsdag og fredag denne uka stiller fiskeriminister Harald Tom Nesvik opp for å foredra om hvordan man skal kunne øke verdiskapningen i fangstleddet.

Daglig leder Ole Morten Sorthe forteller i en melding på Norges fiskarlag at ministeren er bedt om å komme innom i alle fall de fire følgende områdene i sitt innlegg:

• Internasjonale handelsavtaler/Brexit

• Utnyttelse av restråstoff

• Fangst på nye arter

• Økt kvalitet

I tillegg til ministerbesøk skal regionlaget også diskutere bedre utnyttelse av restråstoff, hvordan bli en grønnere næring og om ulike forenklinger av fiskernes hverdag gjennom bedre digitale verktøy.

Møre og Romsdal fiskarlag har vært gjennom en strukturering, der antallet lokallag har gått fra 21 til 11. I løpet av 2019 har Smøla Fiskarlag, Aure og Tustna Fiskarlag, Kristiansund og Frei Fiskarlag er gått sammen og dannet et felles lag, Nordmøre Fiskarlag med til sammen 100 medlemmer.

På Søre Sunnmøre er flere lag slått sammen og medlemmene overflyttet til Herøy Fiskarlag. Ulstein og Hareid Fiskarlag og Haugsbygda Fiskarlag har i ordinær prosess foretatt en sammenslåing med Herøy Fiskarlag. Herøy Fiskarlag skiftet tidlige i år navn til Søre Sunnmøre Fiskarlag, som nå er største lokallag i Norges Fiskarlag med 147 medlemmer.

Videre er det Fjørtoft Fiskarlag nedlagt av styret og medlemmene overført til Grytastranda og omegn Fiskarlag.

Det er videre en prosess med ytterligere sammenslåing på Nordre Sunnmøre, der lokallagene Giske, Ålesund og Suløy Fiskarlag, Grytastranda og Omegn og Harøy Fiskarlag har ført konstruktive samtaler om å danne et felles lag. Om en lykkes med dette så vil et sammenslått lag få nærmere 220 medlemmer, skriver laget i pressemeldingen i forkant av årsmøtet.