Biproduktene stadig viktigere for lønnsomheta i saltfiskbedriften