- Siden 2016 har kvotesystemet og ressursrente i fiskeriene vært diskutert gjennom Eidesenutvalget, kvotemelding 1 og 2, så vi skulle tro at rammebetingelsene var såpass gjennomgått nå at vi ikke behøvde en ny runde. Vi må igjen bare gjenta poenget vårt. Vi betaler allerede ressursrenteskatt. I praksis. Fiskeflåten betaler gjennom alt vi legger igjen langs hele kysten. Vi holder liv i private arbeidsplasser og vi sørger for skatteinntekter til velferdssamfunnet. Ringvirkninger spres langs hele kysten, sier Mariann Frantsen.

En ressursrenteskatt vil i tillegg legitimere en ytterligere sentralisering av kvoterettigheter og kapital, og vil stiller spørsmål ved om en slik skatt bidrar til å oppfylle samfunnskontrakten som fiskerinæringen er pålagt.

Næringen bidrar som alle andre næringer gjennom det vanlige skatte- og avgiftssystemet. Men ressursrenten, den skal tilfalle kystbefolkningen. En grunnrenteskatt fra fiskerinæringen bidrar til det motsatte og flytter verdier fra kysten til stat som ikke er i samsvar med samfunnskontrakt.