En delegasjon fra fiskarlaget var forrige uke på besøk i Russland, og avsluttet besøket med å skrive under en fornyet avtale med de to organisasjonene. Fiskarlaget har siden 2006 hatt en omfattende kontakt og dialog med Fiskeriindustriunionen i Nord og Assosisasjonen av kystfiskere og oppdrettere i Murmansk, skriver Norges Fiskarlag på sine nettsider.

Det er i 2017 enighet om å utvide kontakten og legge inn flere aktiviteter. Blant annet skal det holdes et felles seminar i Bodø, med besøk hos Hovedredningssentralen og Kystradioen.

– Samarbeidet har stor betydning for oss og vi håper det vil fortsette i mange år fremover, sier styreformann Vladimir Griegoriev i Fiskeindustriunionen i Nord.

– Vi har under dagene i Murmansk deltatt i en internasjonal konferanse, samt hatt flere møter med organisasjonene og markert jubileet i en egen mottakelse ved det norske generalkonsultatet i byen. Dette er hver for seg viktige aktiviteter der vi har dialog om våre felles fiskerifaglige utfordringer på en rekke områder, sier Kjell Ingebrigtsen.

Fiskarlagets leder understreker at han ser på samarbeidet med de russiske kollegene som særdeles betydningsfullt.

– Ja, vi utveksler informasjon og har en tett og god - og ikke minst åpen dialog som er av stor betydning. Blant annet hadde vi et godt arbeidsmøte med organisasjonene torsdag ettermiddag.

"Felles hav - felles utfordringer"

– Samarbeidsprosjektet mellom norske og russiske fiskere har tittelen "Felles hav -felles utfordringer" og prosjektnavnet illustrerer bredden i utfordringene vi tar opp, diskuterer og arbeider med til beste for våre medlemmer. Det sier prosjektleder Marit Hiim Haugseth i Norges Fiskarlag.

Hun sier hennes hovedfunksjon er å tilrettelegge en arena for samarbeidet og at møtene i Murmansk til fulle illustrerer den store betydningen i samarbeidet.

– Vi skal ha en rekke felles møtepunkt og arrangement, i tillegg til at hovedelementene i samarbeidet fortsetter å være rettet mot grunnleggende forutsetninger for fiskeriene i nordområdene. Våre fiskere og medlemmer arbeider i et av verdens mest utfordrende områder for matvarehøsting. Vår arbeidshverdag i nordområdene er derfor vår felles utfordring, som vi uavhengig av landegrense bare ser fordeler knyttet til når det gjelder samarbeid og dialog med hverandre og med våre myndigheter, poengterer prosjektlederen.