Fylkesnes har sendt et skriftlig spørsmål til fiskeriministeren om hvilke tiltak regjeringen ser for seg for å få økt rekeaktiviteten, skriver Troms Folkeblad.

Torgeir Knag Fylkesnes

Selv mener han at man må kunne se på bonusordninger for å sikre at det blir fanget mer.

- Det er mange måter å gjøre dette på. Jeg mener vi må legge til rette for at det skal lønne seg mer å fiske reke. Man kan for eksempel ha en rekebonus, om du fisker reke blir det en bonus på et visst kvantum av for eksempel torsk avsatt. Eller at du har noen dedikerte skip som har reke som hovedgeskjeft, som er med å finansiere opp og sikrer kvote på. Det kan også være å legge til rette for dem som ønsker forskning- utviklingstillatelse for å utvikle rekeskall til høyverdige produkter til bruk i helse. Men situasjonen i dag er at det for lite verdi i reka til å gå i banken for å ta opp lån til finansiering av skip, sier han til folkebladet.