- Staten har vunnet frem og får Høyesteretts anerkjennelse for sin tolkning av Svalbardtraktaten, sier regjeringsadvokat Fredrik Sejersted til NRK.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran slår fast at Høyesterett har sagt seg enig med staten om hvordan Svalbardtraktaten skal forstås.

– Dette betyr ikke annet enn at vi vil videreføre det regimet som er etablert for ressursforvaltning i norske havområder. Dommen bidrar dermed til et fortsatt stabilt og forutsigbart regime, skriver Skjæran i en kommentar til NRK.

Haag neste?

Tromsø-advokat Hallvard Østgård har ført saken på vegne av rederiet. Han er ikke overrasket over utfallet. – Vi var klar over at det kunne bli et slikt utfall, sier advokaten, som håper at en nasjon vil ta saken opp for den internasjonale domstolen i Haag i Nederland.

– Der er jeg definitivt ikke sikker på om Høyesteretts argumentasjon kommer til å bli stående, sier Østgård.

Hvor langt gjelder svalbardtraktaten?

Kort fortalt har Høyesterett svart på spørsmålet om hvor langt ut i havet Svalbardtraktaten gjelder. Høyesterett har avgitt sin dom på et sivilt søksmål fra det latviske rederiet SIA North Star Ltd., som ble dømt etter havressursloven for å ha fisket på Svalbards kontinentalsokkel.

Søksmålet handler om at rederiet i 2019 søkte til norske myndigheter om lov til å fiske i området, men fikk nei. Grunnen for avslaget er at norske myndigheter mener det kun er Norge som har lov til å fiske på Svalbards kontinentalsokkel.

Fisket ulovlig i 2017

Dette endte i søksmål, fordi rederiet mener de har rett til å fiske i området på grunn av Svalbardtraktaten. Selskapet etablerte blant annet en mottaksbedrift i Båtsfjord.

Høyesterett har bestemt at Svalbardtraktatens geografiske virkeområde ikke gjelder utover territorialfarvannet. Med det er det fastslått at rederiet fisket ulovlig i 2017, og staten får medhold i avslaget de ga i 2019.