LoVe Havobservatorium er oppdatert med nye observasjonsplattformer. Det melder Havforskningsinstituttet.

Tar opp bilde og lyd under vann

Plattformene, eller nodene, er utstyrt med vitenskapelige sensorer og skal blant annet brukes til å forske på metanutslipp og klimaendringer i havet. I tillegg tar de opp bilder og lyd fra omgivelsene sine. To nye noder ble plassert ut under toktet med «Dr. Fridtjof Nansen» i begynnelsen av februar. I tillegg ble to noder tatt inn til land for vedlikehold.

Vellykket tokt tross krevende forhold

Marine operasjoner utenfor Lofoten–Vesterålen kan være utfordrende om vinteren, men forsker Geir Pedersen og toktleder Guosong Zhang forteller om et vellykket tokt.

– Dårlig vær og høye bølger gjør operasjonene vanskelig, og ofte umulig. Heldigvis hadde vi dyktig mannskap i tillegg været med oss på toktet, og fikk gjennomført alle planlagte operasjoner, sier Pedersen til HI.

«Dr. Fridtjof Nansen» opererer vanligvis i langt varmere farvann i Afrika og Asia, men har blitt liggende til kai siden koronautbruddet i fjor. I vinter ble forskningsskipet frigitt for bruk i Norge.

Fikk hjelp av robot og flinke piloter

Havforskerne fikk god hjelp på toktet av undervannsroboten Ægir 6000, mannskap fra Universitetet i Bergen (UiB) og utviklere fra selskapet Develogic som har levert de nye nodene til havobservatoriet.

– Nodene installeres ved at de senkes i vannet fra fartøyet, mens Ægir loser noden under vann til rett posisjon. Når noden er på plass, tar Ægir seg også av tilkoblingen til den permanente havbunnsinfrastrukturen: én kontakt for strøm, og én for internett, forklarer Geir Pedersen.

Ægir er en såkalt ROV, altså en fjernstyrt farkost («Remotely operated vehicle»). Den ble styrt fra en kontrollkonteiner på dekk på «Nansen», hvor pilotene fra UiB følgte med på skjerm og kunne manøvrere roboten.