Råfisklagets ukerapport forteller at også uke 5 var preget av dårlige værforhold med fralandsvind og kulde over store deler av den nordlige landsdel. Forholdene var likevel mer stabile enn de foregående ukene, og landingstallene for fersk torsk ble nøyaktig lik samme uke i fjor; 17 200 tonn.

Årets pris er høyere enn fjoråretes, og det ga en samlet verdi for hele lagets omsetning på 453 millioner kroner, som er en toppnotering så langt i år, og et godt stykke foran omsetningen i fjorårets uke 5, som var på 415,3 millioner kroner.

Inkludert i uke 5-omsetningen er 87,3 millioner kroner fra utenlandske frysebåter, samt 800 tonn reker. Omsetningen fra norske fartøyer utgjort 365,7 millioner kroner, fordelt med 212 millioner på ferskfisk og 153,8 millioner på frossent råstoff.

Gode priser

Som tabellen for omsetning per sone viser, ligger omsetningen av fersk torsk bedre an enn i fjor, med 7 287 tonn landet rundvekt, mot 6 358 til samme tid i fjor. Alle distrikter i nord har landet mer fisk i år enn til samme tid i fjor, med Vesterålen og Troms som de største regionene.

Prosentmessig er det Lofoten som har den største fremgangen fra i fjor, med 502 tonn i år mot 257 til samme tid i fjor.

Og selv om tidligvinterens prisbonanza er over, viser tabellen fortsatt stødige priser på fersk torsk. Snittet for sløyd og hodekappet fersk torsk så langt i år er 35,12 mot 31 ,19 til samme tid i fjor. Vest-Finnmark ligger på pristoppen, med snittpris på 35,95 kroner.

Flest båter i Vesterålen

Som tidligere i vinter er Myre det travleste fiskeværet, med hele 94 fartøyer i fiske. Nabobygda Stø er også travel, med 29 båter, mens Andenes slår dem med en båt – 30 leverende fartøy.

Torsvåg i Troms var også travel med 27 båter, mens Senjahopen hadde 18 og deretter Vengsøy og Vannavalen med 16 båter hver.

Tabell for omsetningen av fersk torsk i Råfisklagets soner.